YATTA er et konsulentselskap spesialisert på skyadopsjon og DIgital TRansformasjon

photo of people doing fist bump

Hos Yatta hjelper vi organisasjoner med å etablere og lykkes med en strategi og plan for digital transformasjon.

Vi bruker en strukturert prosess som fokuserer på å få en felles og dyp forståelse av de operasjonelle verdistrømmene i selskapet, frigjøre data og etablere en rasjonalisert og modernisert applikasjonsportefølje på en moderne skyplattform.

Vi legger særlig vekt på viktige temaer som virksomhetsmål, ledelse, kommunikasjon, teambygging og kompetanseutvikling underveis i prosessen slik at vi fokuserer på de arbeidsprosesser som er forventet å gi høyest verdi å transformere.

Med over 20 års erfaring fra å lede utvikling og utrulling av industriapplikasjoner og teknologiplattformer for noen av verdens ledende selskap, har vi kunnskapen og ekspertisen til å hjelpe din bedrift med å nå sine mål.

Våre verdier er: Respekt – Tillit – Vilje – Glede.

Lurer du på om vi kan bidra med å skape verdi i din virksomhet – ta kontakt så skal vi svare raskt og ærlig på det.

Hvorfor skyadopsjon som så sentralt element?

Skyadopsjon har revolusjonert digital transformasjon for mange virksomheter, og gir effektivitetsforbedringer og hjelper dem med å nå nye mål. Innenfor skyøkosystemet er team nå i stand til å samarbeide om prosjekter som ville vært nesten umulige med eksisterende infrastruktur. Bedrifter i alle størrelser drar nytte av økt fleksibilitet og effektivitet når de setter sine arbeidsmål. Skyadopsjon gir også skalerbarhet som kan hjelpe bedrifter med å ta driften til et helt nytt nivå. Når selskaper erfarer og forstår potensialet til digital transformasjon gjennom skyadopsjon, vil de kunne dra nytte av høyere effektivitet, mer robuste muligheter og større fleksibilitet.

Create a website or blog at WordPress.com